Herdenken in Deventer

Home » Herdenken

Overzicht van herdenkingen in de gemeente Deventer

Op 4 mei herdenken we de oorlogsslachtoffers. Jaarlijks wordt op meerdere plekken binnen de gemeente Deventer stil gestaan bij de prijs en waarde van vrijheid.

Overzicht van monumenten in de gemeente Deventer

Deventer heeft het in de Tweede Wereldoorlog zwaar te verduren gehad. Meerdere malen vielen er bommen van de geallieerden op met name het gebied rond de bruggen. Daarbij vielen honderden burgerslachtoffers. Van de 11.000 woningen bleven er slechts 2500 onbeschadigd. Ondanks het verzet is ongeveer twee derde van de Deventer Joden vermoord in concentratiekampen. Ter nagedachtenis aan alle gesneuvelde en vermoorde Deventenaren zijn er in de stad diverse monumenten opgericht.

Wie en wat herdenken we?

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen grote aantallen mensen om. Velen stierven door oorlogsgeweld of uitputting, zowel in Europa als in Zuidoost-Azië. Ook zijn veel mensen vermoord omdat zij in verzet kwamen. Zes miljoen Joden, waarvan 104.000 uit Nederland, werden vermoord of kwamen om tijdens de Holocaust. De Holocaust was de opzettelijke en georganiseerde vervolging van en moord op Joden. Ook Roma en Sinti werden slachtoffer van genocide door de nazi’s. Schattingen over het aantal Roma en Sinti dat werd vermoord tijdens de oorlog lopen uiteen van 220.000 tot 1,5 miljoen. Er werden 215 Roma en Sinti uit Nederland vermoord.

De herdenking op het Grote Kerkhof om 20.00 uur is onderdeel van de Nationale herdenking.  Tijdens deze Nationale Herdenking worden alle oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog uit het toenmalige Koninkrijk der Nederlanden herdacht, de slachtoffers die vielen tijdens de koloniale oorlog in Indonesië, en ook de slachtoffers die daarna vielen tijdens oorlogs- en vredesoperaties waarbij Nederland betrokken was.