Overzicht van herdenkingen

in de gemeente Deventer
Home » Herdenken » Overzicht van herdenkingen

Herdenkingen in Deventer

Op 4 mei herdenken we de oorlogsslachtoffers. Jaarlijks wordt op meerdere plekken binnen de gemeente Deventer stil gestaan bij de prijs en waarde van vrijheid.

Het landelijke thema dit jaar is: Vrijheid vertelt: opmaat naar 80 jaar vrijheid. Daar sluiten we in Deventer met een lokaal accent op aan, door interviews met betrokkenen over fysieke en mentale littekens, van oorlogen en geweldsconflicten uit het verleden, maar ook recentere en actuele oorlogen en geweldsconflicten en welke rol de verhalen daarover nu nog spelen in het leven van deze mensen. Daarnaast koppelt het 4 mei comité daar de actualiteit van vandaag aan: hoe is het om in deze tijd te leven met oorlog en de fysieke en mentale littekens, ver van huis maar wel betrokken op wat er gebeurt in je eigen land? Deze 2 verschillende perspectieven vormen de basis van de herdenking 2024.

Programma 2024

4 mei herdenkingen Deventer

19.00 uur: Start stille tocht met een kort programma bij Twentolmonument, Snipperlingsdijk, het  Verzetsmonument, Verzetslaan en het Etty Hillesummonument aan de IJssel:

* 19.00 uur: Twentolmonument Snipperlingsdijk; in aanwezigheid van wethouder Ilse Duursma; afsluiting programma om 19.20 uur en start stille tocht richting Verzetsmonument

* 19.00 uur Verzetsmonument Verzetslaan; in aanwezigheid van wethouder Rob de Geest; afsluiting programma om ca. 19.35 uur. Stille tocht die bij Twentolmonument is begonnen,  sluit daar aan richting Grote Kerkhof

* 19.00 uur: Het Verstoorde Leven/Etty Hillesummonument aan de IJssel: in aanwezigheid van wethouder Lars Wijnhoud; programma van 19.00 tot 19.30 uur; daarna stille tocht naar het Grote Kerkhof. Samenwerking Etty Hillesum Centrum en Etty Hillesum Lyceum

* 19.15 uur: De Wachtende Moeder/Indiëmonument Grote Kerkhof: in aanwezigheid van wethouder Marcel Elferink; kort programma tot ong. 19.40 uur; daarna aansluiting bij herdenking op Grote Kerkhof bij centraal monument.

Om ong. 19.45 uur eindigen de stille tochten op het Grote Kerkhof.

Wie niet meeloopt maar toch naar de herdenking komt, wordt verzocht uiterlijk 19.45 uur op het Grote Kerkhof te zijn. Er zijn gereserveerde zitplaatsen voor de kransleggers en genodigden. Verder is er een beperkt aantal stoelen.

Vanaf ong. 19.55 uur: Start herdenking bij het monument Grote Kerkhof, inclusief 2 minuten stilte om 20.00 uur. Er volgt dan een toespraak door de burgemeester,  er is een cultureel programma en er zijn  kransleggingen.  Na de officiële kransleggingen kunnen inwoners individueel hun bloemen leggen. Einde ongeveer 20.45 uur. Nazit in de hal van het stadhuis.

Herdenkingen in omliggende dorpen

Op 4 mei vindt elk jaar in Nederland de Nationale Herdenking plaats. Tijdens deze dodenherdenking worden om 20.00 uur in het hele land twee minuten stilte in acht genomen voor de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Herdacht worden allereerst al diegenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen of vermoord. Herdacht worden ook de Nederlanders die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog.