Overzicht van herdenkingen

in de gemeente Deventer

Herdenking Etty Hillesum monument

Het Verstoorde Leven – Welle, Deventer

Voorafgaand aan de dodenherdenking op 4 mei om 20.00 uur op het Grote Kerkhof in Deventer vindt om 19.00 uur een herdenking plaats bij het Etty Hillesummonument/Het Verstoorde Leven aan de Welle in aanwezigheid van wethouder Lars Wijnhoud. We nodigen u uit deze herdenking bij te wonen.

Programma

Op 4 mei 2024 zullen Esther Kopmels en Floris van Dijk spreken bij het EH monument.

Esther is sinds 1 januari j.l. lid van de centrale directie van het Etty Hillesum Lyceum(EHL) en Floris van Dijk is eindexamenleerling van het Vlier. Het EHL heeft het monument ter nagedachtenis aan haar naamgeefster geadopteerd en is regelmatig betrokken bij deze herdenking op 4 mei.

Het werk van Etty Hillesum is nog steeds actueel. Haar oproep voor verbinding en liefde in plaats van haat heeft nog steeds grote zeggingskracht. Floris zal spreken over het tegengaan van polarisatie en over begrip hebben voor elkaar en Esther zal ingaan op de betekenis van Etty en haar werk voor het voortgezet onderwijs in Deventer. Lex Rutgers, medewerker van het Etty Hillesum Centrum is gastheer.   

De herdenking start om 19.00 uur. Om ong. 19.30 uur lopen we gezamenlijk naar het Grote Kerkhof om daar aan te sluiten bij de herdenking om 20.00 uur.


Lees ook Het verhaal achter ‘Het verstoorde leven’