Overzicht van herdenkingen

in de gemeente Deventer

Herdenking Indië Monument op 15 augustus 2023

Namens de Stichting Indië Monument Deventer wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de herdenking op dinsdag 15 augustus a.s. om 19.30 uur bij het Indië Monument “De wachtende moeder” op het Grote Kerkhof te Deventer ter nagedachtenis aan de Nederlandse en Molukse oorlogsslachtoffers in het voormalige Nederlands Indië en Zuid-Oost Azië in de jaren 1942-1950.

Het programma van de herdenking vindt u hieronder:

“De Wachtende Moeder” 

Herdenking dinsdag 15 augustus 2023

Thema: Overdracht

19.15 uur Ontvangst genodigden en belangstellenden

19.30       Opmars Erewacht Scouting President Steyn

19.35       – Voorwoord door Mady Schoenmaker-Ament, aftredend bestuurslid
                    Stichting Indië Monument Deventer
                – Welkom door Geoffry Birahij namens Molukse & Papoea gemeenschap in Deventer

19.45         Toespraak door wethouder Ilse Duursma namens Gemeente Deventer

19.50          Muziek door Joshua Manuputty

19.55         Toespraak door Lars Bannink, voorzitter Stichting Herdenking 
                    Birma-Siam Spoorweg en Pakan Baroe Spoorweg

20.00         Muziek: Blijf bij mij Heer – Tinggal Sertaku

20.05         Scout draagt gedicht voor

20.10         Dans door Andi Pranata

20.15         Signaal Taptoe (men gaat staan)
                  2 minuten stilte
                  Signaal voorwaarts
                  Wilhelmus, 1ste en 6e couplet (vlag in top)

                  Kransen en bloemen worden gelegd door:
                  – Molukse & Papoea gemeenschap
                  – Stichting Indië Monument Deventer
                  – Gemeente Deventer
                  – Oud Mariniers COM, afdeling Deventer
                  – Stichting Veteranen Deventer
                  – Stichting Pelita
                  – Genodigden/belangstellenden

20.25          Muziek door Joshua Manuputty

20.30         Sluiting.