Overzicht van herdenkingen

in de gemeente Deventer

Herdenking Verzetsmonument

Grote Kerkhof, Deventer

19.00 uur: Start stille tocht met een kort programma bij Twentolmonument, Snipperlingsdijk, het  Verzetsmonument, Verzetslaan en het Etty Hillesummonument aan de IJssel:

* 19.00 uur: Twentolmonument Snipperlingsdijk; in aanwezigheid van wethouder Ilse Duursma; afsluiting programma om 19.20 uur  en start stille tocht richting Verzetsmonument

* 19.00 uur Verzetsmonument Verzetslaan; in aanwezigheid van wethouder Rob de Geest; afsluiting programma om ca. 19.35 uur. Stille tocht die bij Twentolmonument is begonnen,  sluit daar aan richting Grote Kerkhof

* 19.00 uur: Het Verstoorde Leven/Etty Hillesummonument aan de IJssel: in aanwezigheid van wethouder Lars Wijnhoud; programmavan 19.00 tot 19.30 uur; daarna stille tocht naar het Grote Kerkhof. Samenwerking Etty Hillesum Centrum en Etty Hillesum Lyceum

* 19.15 uur: De Wachtende Moeder/Indiëmonument Grote Kerkhof: in aanwezigheid van brugemeester Ron König; kort programma tot ong. 19.40 uur; daarna aansluiting bij herdenking op Grote Kerkhof bij centraal monument.

Om ong. 19.45 uur eindigen de stille tochten op het Grote Kerkhof.

Wie niet meeloopt maar toch naar de herdenking komt, wordt verzocht uiterlijk 19.45 uur op het Grote Kerkhof te zijn. Er zijn gereserveerde zitplaatsen voor de kransleggers en genodigden. Verder is er een beperkt aantal stoelen. 

Vanaf ong. 19.55 uur: Start herdenking bij het monument Grote Kerkhof, inclusief 2 minuten stilte om 20.00 uur. Er volgt dan een toespraak door de burgemeester,  er is een cultureel programma en er zijn  kransleggingen.  Na de officiële kransleggingen kunnen inwoners individueel hun bloemen leggen. Einde ongeveer 20.45 uur. Nazit in de hal van het stadhuis.


Lees ook Het verhaal achter het Verzetsmonument