Het comité

Het comité

Comitéleden: 

Clementine Bolwerk (interim-voorzitter)
Wim den Blanken
Rob de Jong
Wim de Jong
Kirsten Kamphuis (liaison gemeente)
Alex Kühne
Mano Scherpbier
Karst Vaartjes (penningmeester)

Secretariaat: info@4meideventer.nl

Websitebeheer (content):
Otto van Huffelen

Deel dit via

Programma 2019

Voorafgaand aan de gezamenlijke herdenking op Het Grote Kerkhof zijn er herdenkingsmomenten bij onderstaande monumenten:

Herdenking bij het Twentol monument.
Het programma ziet er als volgt uit:

Lees verder »

Herdenking bij het Verzets(laan)monument.
Het programma ziet er als volgt uit:

Lees verder »

Herdenking bij het Etty Hillesum monument.
Het programma ziet er als volgt uit:

Lees verder »

Herdenking bij het Indië monument.
Het programma ziet er als volgt uit:

Lees verder »

Herdenking bij het Verzetsmonument.
Het programma ziet er als volgt uit:

Lees verder »