Het comité

Het comité

Comitéleden:
Maria Hertsenberg (voorzitter)
Clementine Bolwerk
Jos Fleskes
Rob de Jong
Kirsten Kamphuis (liaison gemeente)
Alex Kühne
Mano Scherpbier
Karst Vaartjes (penningmeester)

Secretariaat: info@4meideventer.nl

Websitebeheer (content):
Otto van Huffelen

Deel dit via

Programma 2018

Voorafgaand aan de gezamenlijke herdenking op Het Grote Kerkhof zijn er herdenkingsmomenten bij onderstaande monumenten:

Herdenking bij het Twentol monument.
Het programma ziet er als volgt uit:

Lees verder »

Herdenking bij het Verzets(laan)monument.
Het programma ziet er als volgt uit:

Lees verder »

Herdenking bij het Etty Hillesum monument.
Het programma ziet er als volgt uit:

Lees verder »

Herdenking bij het Indië monument.
Het programma ziet er als volgt uit:

Lees verder »

Herdenking bij het Verzetsmonument.
Het programma ziet er als volgt uit:

Lees verder »