Het verhaal achter het Verzetsmonument

Het verhaal achter het Verzetsmonument

Al vroeg na de bevrijding in 1945 ontstonden er plannen om in Deventer een verzetsmonument op te richten. Een collecte onder de bevolking bracht het voor die tijd forse bedrag van 27.000 gulden op. Het monument is gemaakt door Dirk Wolbers en bestaat uit een bronzen beeld van een verzetsstrijder op een hoge stenen sokkel. De man staat rechtop met gebalde vuisten als symbool voor kracht en ongenaakbaarheid. Op de sokkel staat ‘Verzet 1940 1945’.

Het monument werd op 3 mei 1953 onthuld. Tot 1957 stond het monument op het plein voor de toren van de Lebuïnuskerk. In dat jaar werd het verplaatst naar de zuidelijke zijbeuk van de kerk.