Het verhaal achter ‘De wachtende moeder’

Het verhaal achter ‘De wachtende moeder’

In mei 1945 eindigde de Tweede Wereldoorlog door de overgave van de Duitsers in Europa. Veel gebieden in Zuidoost Azië, waaronder het toenmalige Nederlands-Indië, bleven nog bezet onder het regime van wrede Japanners. Direct na de bevrijding van Nederland deed het toenmalige bestuur van ons land een oproep aan alle militairen om de mensen in Nederlands-Indie te helpen met de bevrijding. De Nederlandse militairen werden in Engeland en Amerika klaargestoomd om vervolgens naar Nederlands-Indië te vertrekken. Ook veel jonge mannen uit Deventer namen dienst in het leger. Zo ontstond er onder andere het Salland Bataljon 1-11 R.I. Vervolgens werden ter aanvulling van het leger in 1946 de dienstplichtigen uit het geboortejaar 1925 opgeroepen. Zij vormden de bekende 7 December Divisie. In de jaren daarna werden ook de lichtingen die geboren waren in de jaren 1926 – 1927 – 1928 en 1929 opgeroepen om uitgezonden te worden naar Nederlands-Indië.

Om de levens van honderdduizenden mensen niet verder in gevaar te brengen besloten de Amerikanen medio augustus 1945 om het ultieme wapen, een atoombom, te werpen op Hirosjima en Nagasaki. Daarmee wilden ze de overgave van Japan afdwingen. Op 15 augustus 1945 bleek deze overgave een feit. De Nederlandse militairen werden daarna in Nederlands-Indië ingezet om de orde en vrede te herstellen. Nederlandse burgers moesten vaak in bescherming worden genomen tegen de door de Japanners opgeleide Indonesische terroristen. Deze periode werd de ‘Bersiapperiode’ genoemd. Jonge nationalistische Indonesiërs verzetten zich met veel geweld tegen de aanwezigheid van de Nederlanders. In de jaren 1946 tot 1950 bleef het onrustig in Nederlands-Indië en moesten Nederlandse militairen dagelijks handelend optreden. Hierbij zijn heel veel militaire slachtoffers gevallen. Op het Nationaal Monument in Roermond staan ruim 6.200 namen van omgekomen Nederlandse militairen.

In de jaren 1980 – 2000 verschenen in veel gemeenten monumenten voor de omgekomen militairen. Voor de Deventenaar en Indië-veteraan Jo Goossen was dit aanleiding om een comité van gelijkgestemde veteranen op te richten om ook in Deventer een Indië-monument te realiseren ter nagedachtenis aan de veertien omgekomen Deventer jongens. Tijdens de voorbereidingen werd ook aandacht gevraagd voor herdenking van de omgekomen Deventenaren in de jaren 1942 – 1945. Deze Deventenaren staan vermeld op de sokkel van het monument. Het Monument ‘De Wachtende Moeder’ werd onder grote belangstelling op maandag 11 oktober 1999 onthuld door de weduwe van de gesneuvelde Frits Verdam (oud verzetsstrijder). Jaarlijks vindt er op 4 mei om 19.15 een herdenking bij het monument plaats. Op 15 augustus worden de slachtoffers ook herdacht in aanwezigheid van een aantal oud rijksgenoten uit het toenmalige Nederlands-Indië.