Omliggende dorpen

Oxe

Ook 2021 geen herdenking.

Na overleg met de Gemeente Deventer hebben wij besloten ook dit jaar geen herdenking te organiseren ter nagedachtenis van hen die op de Oxerhof in de Tweede Wereldoorlog zijn omgebracht. Dit betekent dus dat de op 4 mei gebruikelijke bijeenkomst in het Grote Huis maar ook de samenkomst buiten bij het monument komen te vervallen. 

Wel zullen er bloemen bij het monument worden gelegd, in ieder geval door de gemeente namens de burgers van Deventer, de buurtvereniging Oxe en door ons bestuur.  Uiteraard kunt u op een andere dag stilstaan bij het monument uit eerbied voor allen die zich in de Tweede Wereldoorlog hebben ingezet voor onze vrijheid en daarvoor in veel gevallen hun leven hebben gegeven. oxerhof_monumentWij brengen u in herinnering dat – ook in verband met corona – de presentatie van het boek van Huub van Sabben over de oorlogsperiode van de Oxerhof geen doorgang kon vinden en werd uitgesteld tot een nader tijdstip. Helaas zal die presentatie niet meer kunnen plaatshebben wegens het overlijden van Huub op 19 november 2020. Voor ons als bestuur was dit overlijden een schok. Huub heeft zich als historisch onderzoeker meer dan 30 jaar beziggehouden met het oorlogsverleden en hij heeft zijn bevindingen vastgelegd in het boek, waarvan hij het verschijnen gelukkig zelf nog heeft kunnen meemaken. Wij zullen hem ook herinneren als een trouwe bezoeker van de 4 mei- herdenking. Hij fungeerde voor andere bezoekers vaak als vraagbaak als het ging over de periode 1943- 1945 van de Oxerhof.  
Wij zijn Huub veel dank verschuldigd en zullen hem missen. 

Vanzelfsprekend zullen wij u uitnodigen voor toekomstige herdenkingen.

Laten we hopen dat wij elkaar in 2022 weer  op de Oxerhof kunnen ontmoeten!

Het Bestuur van de Stichting Herdenkingsmonument Oxerhof,

Nathalie Kloosterboer, Kees Vos en Hans van de Weg

 William Barlowlaan 145  1086 ZR Amsterdam   Telefoon: 020 6162155/ 06 58901055    Email: hvdweg@kpnmail.nl

 

 

Deel dit via

Aangepast Programma 2021

In verband met corona virus heeft het 4 mei comité Deventer een aangepast programma samengesteld.
Hier kunt u de filmopname van de 4 mei herdenking  dinsdag vanaf 19.30 te zien/downloaden: https://youtu.be/uOKLKcld-wg
Ook is de filmopname te zien op Salland1 TV (Ziggo kanaal 45 en KPN kanaal 1391).

Herdenking bij het Twentol monument.
Het programma ziet er als volgt uit:

Lees verder »

Herdenking bij het Verzets(laan)monument.
Het programma ziet er als volgt uit:

Lees verder »

Herdenking bij het Etty Hillesum monument.
Het programma ziet er als volgt uit:

Lees verder »

Herdenking bij het Indië monument.
Het programma ziet er als volgt uit:

Lees verder »

Herdenking bij het Verzetsmonument.
Het programma ziet er als volgt uit:

Lees verder »