Stad Deventer

19.10 uur | Indië monument

“De Wachtende Moeder” op Het Grote Kerkhof

Voorafgaand aan de landelijke dodenherdenking op donderdag 4 mei a.s. vindt bij het Indië Monument Deventer op Het Grote Kerkhof om 19.10 uur een herdenking plaats, ter nagedachtenis aan de Deventer oorlogsslachtoffers in het voormalige Nederlands-Indië en Zuidoost Azië in de jaren 1942-1950.

19.10 uur

19.10 uur   Verzamelen bij het Monument.

19.15         Aanvang met toespraak door Joep Walter, voorzitter van de Stichting Indie Monument Deventer.

19.22         Voordracht gedicht ‘De wachtende Moeder’ door Chris Jan van Haastert.

19.25         Een minuut stilte (staande).

19.26         Muzikale bijdrage van Lea Pijnappels.

19.30         Kranslegging door Geertrui van Gorkom namens haar familie, tevens namens overige nabestaanden en namens de                            Stichting Indië Monument Deventer. Kranslegging door wethouder Frits Rorink en raadslid Alex Gebhart namens de                        gemeente Deventer. Bloemlegging door belangstellenden.

19.38           Sluiting.

Mede dankzij jaarlijkse donaties door vrienden van het monument kan de Stichting Indië Monument de herdenkingsbijeenkomsten bij dit monument in stand houden. Uw bijdrage op banknummer NL 44 RABO 0131632337 t.n.v. de Stichting Indië Monument Deventer bij de Rabobank te Deventer is dan ook bijzonder welkom.

Deel dit via

Programma 2017

Voorafgaand aan de gezamenlijke herdenking op Het Grote Kerkhof zijn er herdenkingsmomenten bij onderstaande monumenten:

Herdenking bij het Twentol monument.
Het programma ziet er als volgt uit:

Lees verder »

Herdenking bij het Verzets(laan)monument.
Het programma ziet er als volgt uit:

Lees verder »

Herdenking bij het Etty Hillesum monument.
Het programma ziet er als volgt uit:

Lees verder »

Herdenking bij het Indië monument.
Het programma ziet er als volgt uit:

Lees verder »

Herdenking bij het Verzetsmonument.
Het programma ziet er als volgt uit:

Lees verder »