Stad Deventer

19.10 uur | Indië monument

De “Wachtende Moeder”

Voorafgaand aan de landelijke dodenherdenking op zaterdag 4 mei a.s. vindt bij het Indië Monument Deventer op Het Grote Kerkhof om 19.10 uur een herdenking plaats, ter nagedachtenis aan de Deventer oorlogsslachtoffers in het voormalige Nederlands-Indië en Zuidoost Azië in de jaren 1942-1950.

19.10 uur    Verzamelen bij het Monument.

19.15           Aanvang met toespraak door Joep Walter, voorzitter van de
                   Stichting Indië  Monument Deventer.

19.22           Toespraak door Dorien Tarmastin, directeur van de Deventer Leerschool.

19.27           Voordracht gedicht door een leerling van de Deventer Leerschool

19.30           Twee minuten stilte (staande).

19.32           Muzikale bijdrage van mevrouw Lea Pijnappels.

19.36           Voordracht gedicht door een leerling van de Deventer Leerschool

19.39           Kranslegging door Piet Tillema, veteraan,  namens de nabestaanden en
                   namens de  Stichting Indië Monument Deventer.

                    Kranslegging door Marcel Kossen namens de gemeente Deventer  

                    Kranslegging door leerlingen van de Deventer Leerschool

                    Bloemlegging door belangstellenden.

19.47           Sluiting.

Mede dankzij jaarlijkse donaties door vrienden van het monument kan de Stichting Indië Monument de herdenkingsbijeenkomsten bij dit monument in stand houden. Uw bijdrage op banknummer NL 44 RABO 0131632337 t.n.v. de Stichting Indië Monument Deventer bij de Rabobank te Deventer is dan ook bijzonder welkom.

Deel dit via

Programma 2019

Voorafgaand aan de gezamenlijke herdenking op Het Grote Kerkhof zijn er herdenkingsmomenten bij onderstaande monumenten:

Herdenking bij het Twentol monument.
Het programma ziet er als volgt uit:

Lees verder »

Herdenking bij het Verzets(laan)monument.
Het programma ziet er als volgt uit:

Lees verder »

Herdenking bij het Etty Hillesum monument.
Het programma ziet er als volgt uit:

Lees verder »

Herdenking bij het Indië monument.
Het programma ziet er als volgt uit:

Lees verder »

Herdenking bij het Verzetsmonument.
Het programma ziet er als volgt uit:

Lees verder »