Stad Deventer

19.10 uur | Indië monument

De “Wachtende Moeder”

Voorafgaand aan de landelijke dodenherdenking op vrijdag 4 mei a.s. vindt bij het Indië Monument Deventer op Het Grote Kerkhof om 19.10 uur een herdenking plaats, ter nagedachtenis aan de Deventer oorlogsslachtoffers in het voormalige Nederlands-Indië en Zuidoost Azië in de jaren 1942-1950.

19.10 uur    Verzamelen bij het Monument.

19.15        Aanvang met toespraak door Joep Walter, voorzitter van de
                 Stichting Indië  Monument Deventer.

19.22         Voordracht gedicht door de heer Ruben Kijk in de Vegte.

19.25         Een minuut stilte (staande).

19.26         Muzikale bijdrage van mevrouw Lea Pijnappels.

19.30         Kranslegging door mevrouw Marion van Leeuwen namens haar familie, tevens
                 namens  overige nabestaanden en namens de  Stichting Indië Monument Deventer.

                  Kranslegging door de heer Marcel Kossen, gemeentesecretaris van de gemeente 
                  Deventer en Alex Gebhardt, gemeenteraadslid, namens de gemeente Deventer.

                  Bloemlegging door belangstellenden.

19.38         Sluiting.

Mede dankzij jaarlijkse donaties door vrienden van het monument kan de Stichting Indië Monument de herdenkingsbijeenkomsten bij dit monument in stand houden. Uw bijdrage op banknummer NL 44 RABO 0131632337 t.n.v. de Stichting Indië Monument Deventer bij de Rabobank te Deventer is dan ook bijzonder welkom.

Deel dit via

Programma 2018

Voorafgaand aan de gezamenlijke herdenking op Het Grote Kerkhof zijn er herdenkingsmomenten bij onderstaande monumenten:

Herdenking bij het Twentol monument.
Het programma ziet er als volgt uit:

Lees verder »

Herdenking bij het Verzets(laan)monument.
Het programma ziet er als volgt uit:

Lees verder »

Herdenking bij het Etty Hillesum monument.
Het programma ziet er als volgt uit:

Lees verder »

Herdenking bij het Indië monument.
Het programma ziet er als volgt uit:

Lees verder »

Herdenking bij het Verzetsmonument.
Het programma ziet er als volgt uit:

Lees verder »