V for Victory, V heisst Viktoria

V for Victory, V heisst Viktoria

V for Victory, V heisst Viktoria

 

Wellicht een van de bekendste affiches van de nazi’s is die met de grote V en de tekst ‘Victoria, Duitschland wint voor Europa op alle fronten’. Vanaf 18 juli 1941 hing heel bezet Europa vol met de enorme plakkaten, die soms wel 185 x 123 cm meten. In Deventer hingen grote spandoeken bij de invalswegen, zoals op de Worp vlak voor de schipbrug. [017122]

Op kleinere aanplakbiljetten ‘Wat beteekent het?’ werd nog eens uit de doeken gedaan waar die ‘Duitse’ V voor stond:

– Verlies van het kapitalisme
– Verraad van het wereldjodendom aan alle volken
– Vlucht en glorievolle terugtocht van alle Engelschen
– Vernietiging van het bolsjewisme
– Vrijheid en vrede voor alle volkeren van Europa’

De massale campagne was een reactie op een Engels initiatief om het V-teken te gebruiken, waarbij Churchill het voorbeeld gaf. De BBC riep iedereen in bezet gebied op het V-teken te maken of op muren te kalken. Bovendien kon je op allerlei momenten de V in morse tikken (drie keer kort, één keer lang). Sommigen knipten de V’s uit gekleurd papier en strooiden ze overal rond. Na de inval van Duitsland op de Sovjet Unie op 22 juni 1941 namen de anti-Duitse uitingen enorm toe. Om dit tegen te gaan en de bezette gebieden alsnog te winnen voor het offensief tegen het ‘bolsjewisme’ besloot Goebbels het V-teken als propagandamiddel over te nemen: V heisst Viktoria! Vooral NSB-leden hielden zich onledig met het besmeuren van muren van woningen en winkelruiten met teer of menie en ontelbare grote en kleine plakkaten. Dit leidde overal tot relletjes, ook in Deventer.