Verhaal 10: Herinneringen van Willy Weenink

Verhaal 10: Herinneringen van Willy Weenink

Mijn opa Gerrit Vos (geb.19-3-1881 in Sprang Capelle) was onder andere stationschef in Wehl.
Hij kwam na zijn pensioen met oma naar Deventer en ging tijdelijk bij ons wonen in de Polstraat.

Om de tijd door te komen ging hij werken op het distributiekantoor (uitgifte bonnen) in de Pontsteeg. Op de foto links de Pontsteeg met binnenplaats van de oude HBS: bron Gilde Deventer Beeldarchief.

Tussen de middag ging hij naar huis om te eten en toen was dáár het bombardement. Hij ging normaal nooit schuilen, maar toen wel en liep binnen bij een naaimachinewinkel op de hoek Kleine poot, tegenover de Botermarkt. Daar werd hij dodelijk getroffen.

Toen ik het hoorde – ik was vierenhalf jaar – was ik zo boos! Ik ging onder de tafel zitten huilen.

Bij de begrafenis moesten wij, mijn oma, moeder en ik, samen met familie Kuitenbrouwer (groenteboer in Knutteldorp) in een koets naar het kerkhof. De mannen moesten lopen. Daarna zijn wij nog een half jaar bij familie in Holten geëvacueerd geweest.