Verhaal 5: Pieter Hidma slachtoffer bombardement 26 november 1944

Verhaal 5: Pieter Hidma slachtoffer bombardement 26 november 1944

Op zondag 26 november 1944 was het weer raak. Nu in een ander deel van de stad. Er vielen weer bommen en er waren weer doden en gewonden. Pieter Hidma was een van slachtoffers.
Hieronder volgt het proces-verbaal van de politie en daaronder een transcriptie.

Transcriptie van het proces verbaal:
Gemeentepolitie Deventer
Proces-verbaal

Gewelddadigen dood ten gevolge van een luchtaanval door vliegtuigen op de gemeente Deventer.

Nadat op zondag 26 november 1944, te om 15.00 uur, een luchtaanval, door vliegtuigen had plaatsgehad op de gemeente Deventer, waarbij bommen waren afgeworpen op de Mr. de Boerlaan aldaar heb ik: Christiaan Adolf Schuurman, opperwachtmeester der gemeentepolitie te Deventer, tevens onbezoldigd veldwachter, een nader onderzoek ingesteld, naar eventuele slachtoffers. In het perceel Mr. De Boerlaan aldaar 54 te Deventer, trof ik een lijk aan van een man, dat onder puin van dit perceel was gevonden. Bedoeld perceel is niet door een bom getroffen doch doordat daar in de buurt bommen waren gevallen is vermoedelijk ten gevolge van lucht luchtdruk dit perceel beschadigd. Het lijk werd in mijn bijzijn door Juliana Wilhelmina Scholten, oud 35 jaren zonder beroep, echtgenoote van het slachtoffer woonde Pontsteeg 35 te Deventer en door: vergelijking met de foto van zijn persoonsbewijzen herkent als te zijn van: Peter Hidma, geboren 3 juli 1905, van beroep los arbeider, echtgenoot van J.W. Scholten woonde Pontsteeg 35 te Deventer. Het slachtoffer is door mijn zorg overgebracht naar het Sint Geertruidenziekenhuis te Deventer. Een geboorteextract en een geneeskundige verklaring betreffende de doodsoorzaak van het slachtoffer gaat hierbij. Ik heb dit proces-verbaal op ambt eed opgemaakt te Deventer op 27 november 1944.

Was getekend: de opperwachtmeester