Verhalen uit Deventer

Home » Verhalen

Ons 4 mei comité wil de rijke herdenkingstraditie die we in Deventer kennen voortzetten en voeden met verhalen onder het motto ‘Vrijheid vertelt’. Het betreft vooral verhalen over de Tweede wereldoorlog, maar die niet alleen. Ook verhalen van ervaringen met ander geweld, oorlog en onvrijheid zijn hier welkom. Vrede en vrijheid zijn immers nog steeds niet overal vanzelfsprekend in de wereld. Ook jouw eigen verhaal over vrijheid of het gemis ervan kan hier een plek krijgen. Om weer door te vertellen. Zie hieronder onder: Jouw verhaal om door te geven

2024

Littekens van oorlog

In aanloop naar de herdenking van 4 mei in de stad komt het 4 meicomité Deventer wekelijks met verhalen over littekens. Inwoners van de stad komen daarover zelf aan het woord. Er is een verhaal van een honderdjarige die moest werken in een metaalfabriek, daar bombardementen meemaakte en angstige momenten meemaakte bij zijn vlucht voor de Russen. Een bijna negentigjarige vertelt over haar zusje die geen zusje was. en hoe dat levenslang doorwerkt. Deze en andere verhalen komen op de website van het comite. Voorzitter Hester Scholten zegt hiervan “Het zijn stuk voor stuk indrukwekkende verhalen over hoe oorlogservaringen levenslang kunnen doorwerken”

2023

Verhalen over gedwongen arbeid voor de Duitsers

In de herdenking van 2023 hebben slachtoffers van dwangarbeid extra aandacht gekregen. Er zijn daartoe verhalen verzameld over gedwongen arbeid voor de Duitsers door mensen uit Deventer. Het eerste verhaal gaat over Willie Damen die omkwam bij een bombardement in München. Ook de andere verhalen hebben direct of indirect te maken met dwangarbeid en Deventer.

2022

Verhalen van burgerslachtoffers van oorlogsgeweld

In de herdenking in het jaar 2022 kregen de Deventer slachtoffers van bombardementen extra aandacht. In de aanloop naar de dodenherdenking publiceerde ons comité een reeks verhalen over burgerslachtoffers van oorlogsgeweld in de Tweede wereldoorlog. Het betrof ooggetuigenverslagen van bombardementen, ervaringen van nabestaanden, foto’s en ander materiaal. Het waren in totaal 19 verhalen en 6 video-opnamen. Ze staan hieronder.

2021

Verhalen van omgekomen militairen en Deventer

In onze dodenherdenkingen op 4 mei besteden we traditioneel veel aandacht aan onze Joodse stadsgenoten en aan mensen die in het verzet hebben gezeten. En dat is terecht. Vanaf 2021 heeft ons comité ervoor gekozen ook andere slachtoffergroepen aandacht te geven en daarvoor verhalen te verzamelen. In 2021 ging dat om de militairen die in de Tweede wereldoorlog zijn omgekomen en een relatie hebben met Deventer. Ook zij hebben zich tegen de Duitse en Japanse agressor verzet en hebben daarbij het leven verloren. Het gaat om een heel divers gezelschap.

Verhalen achter de monumenten

Op verschillende plekken in Deventer staan monumenten ter nagedachtenis aan oorlogsslachtoffers. Van een aantal monumenten lees je hier het verhaal erachter.

Andere verhalen over de oorlog

De Tweede Wereldoorlog wordt gekenmerkt door tal van drama’s en ontroerende verhalen, ook in Deventer. Laat je meenemen door de verhalen uit het verleden. Sta stil bij de gebeurtenissen en geef ze door aan anderen.

Jouw verhaal om door te geven

Het verzamelen van verhalen gaat door. Om woorden te geven aan het belang van vrijheid en democratie roept ons comité Deventenaren op om hun ervaring met oorlogssituaties te delen. Zowel jong als oud, gewortelde als nieuwe Deventenaren, iedereen komt in principe in aanmerking. We gaan zorgvuldig met deze persoonlijke verhalen om, dat beloven we! De verhalen worden op deze website gepubliceerd. Mogelijk krijgen ze een plek in de lokale herdenking van 80 jaar vrijheid, eventueel zelfs in de vorm van een filmpje. De landelijke herdenking van 80 jaar vrijheid start in dit najaar al. Toen was het 80 jaar geleden dat het zuiden van ons land bevrijd werd.

Belangstellenden kunnen contact opnemen via info@4meideventer.nl