Andere verhalen over de oorlog

Home » Verhalen » Andere verhalen over de oorlog

De Tweede Wereldoorlog wordt gekenmerkt door tal van drama’s en ontroerende verhalen, ook in Deventer. Laat je meenemen door de verhalen uit het verleden. Sta stil bij de gebeurtenissen en geef ze door aan anderen.

Anti – joodse maatregelen

Na de bezetting van Nederland in mei 1940, werd door het Duitse bewind de ideologie van het Nationaal-Socialisme ingevoerd. Hieronder vielen de Neurenberger rassenwetten, waarin was vastgesteld wie jood was. De invoering van anti-joodse maatregelen gebeurde...

Lees meer

Het gemeentebestuur van Deventer in en na de oorlog

Direct na de bezetting van ons land komt op 10 mei Ortskomandant Teuscher aan in Deventer. Hij neemt enkele dagen daarna van burgemeester  mr. F.W.R. Wttewaall (uit te spreken als: Uutewaal) het bestuur over. Hij kondigt al snel een paar noodverordeningen af. Die...

Lees meer

Dreigende affiches

Op 10 mei 1940, de dag van de Duitse inval, werden in heel Nederland affiches door de Duitsers verspreid in de gebieden die ze onder de voet gelopen hadden. De bekendmakingen verkondigden maatregelen tegen wapenbezit, hamsteren, prijsverhogingen etc. Het feit dat er...

Lees meer

V for Victory, V heisst Viktoria

V for Victory, V heisst Viktoria   Wellicht een van de bekendste affiches van de nazi’s is die met de grote V en de tekst ‘Victoria, Duitschland wint voor Europa op alle fronten’. Vanaf 18 juli 1941 hing heel bezet Europa vol met de enorme plakkaten, die soms wel...

Lees meer

Passages uit “De Joodse gemeente te Deventer”

Personeel hield Joodse patiënten verborgen In de ziekenhuizen en de psychiatrische inrichting in Deventer werd het verboden Joden op te nemen en degenen die er verpleegd werden, moesten er uit. Maar de directies van de verpleeginrichtingen wisten wel raad; zij en de...

Lees meer

Doffe dreunen die uitbleven

Uit: 1897-1977 Sallandsche bank Op 10 mei 1940 lieten doffe dreunen tot ver in de omtrek van Deventer horen dat de Ijsselbruggen werden opgeblazen. Door Nederlandse militairen, om de opmars van de onverhoeds binnengevallen Duitsers te stuiten, althans te vertragen. De...

Lees meer

Moedige leerlingen

Door: Philip E. Veerman Eind april 1942 maakte de Duitse bezetter een nieuwe maatregel bekend. Voortaan moesten Joden, die zich in het openbaar vertoonden, een Jodenster dragen. In het boek De Ondergang van de Nederlandse historicus Dr. J. Presser over de vervolging...

Lees meer

Het drama Twentol

Een van de ergste drama’s in onze stad is het gebeuren bij de smeeroliefabriek Twentol aan de Zuthpenseweg. Waar nu de sluizen zijn, lag een brug die door een verzetsgroep in de gaten werd gehouden. De kans bestond dat de Duitsers deze brug wilden opblazen om zo de...

Lees meer